9 Leefgemeenschap

Leg verbinding met de gemeenschap

Een manier om doelgroepouders te bereiken is om in de werving en in programma’s professionals en vrijwilligers in te zetten die deel uitmaken van dezelfde doelgroep. Dit levert positieve resultaten op voor de geletterdheid van zowel de kinderen als de ouders.

In veel landen wordt daarom bij de invulling van family literacy expliciet gezocht naar verbindingen met de gemeenschap (community). In veel programma’s werkt men met vrijwilligers, met bibliotheken, gezondheidscentra, buurthuizen enzovoort. Daarbij sluit men aan op thema`s die in die gemeenschap leven, zoals armoede en schuldhulpverlening, gezondheidszorg en obesitas. Een dergelijke aanpak vergroot de betrokkenheid van de deelnemers.

Voor het rendement op de schoolprestaties van de kinderen is het essentieel dat in de oudercursussen een verbinding met het educatief thuismilieu gelegd wordt. Uit onderzoek blijkt dat programma’s die een link met de gemeenschap maken op langere termijn effecten kunnen hebben op andere gebieden dan alleen de schoolprestaties. Bijvoorbeeld op een gezondere leefstijl in gezinnen, meer zelfvertrouwen en minder schooluitval van leerlingen. It takes a village to raise a child. 

 (National Literacy Trust 2012; Hussein 2009; Unesco 2008)