7 Vaders

Betrek ook de vaders bij het programma

Uit de literatuur komt naar voren dat juist ook de betrokkenheid van vaders ertoe doet. Veel TOP-cursussen worden echter voornamelijk door vrouwen bezocht. Specifieke aandacht voor de vaders is van groot belang, want de betrokkenheid van de vader bij het leren van hun kind leidt tot betere schoolresultaten, beter gedrag op school en positievere attitudes van het kind.

De kwaliteit van de betrokkenheid is hierbij belangrijker dan de kwantiteit. Vaders blijken een belangrijke voorbeeldfunctie te hebben bij de ontwikkeling van de leesattitude van kinderen. If you educate a father, you educate society.

 (DCSF 2008)