3 Thuis-School

Laat een ouderprogramma aansluiten op de programma’s van de kinderen

Kinderen ontwikkelen zich beter als de ouders bij een vve- of schoolprogramma een thuisprogramma krijgen. Hiermee wordt een brug over de kloof tussen ouders en school gebouwd. Belangrijk is dat zowel de onderwerpen als de aanpak in de oudercursus aansluiten bij het programma van de kinderen. Zo weten ouders niet alleen wat hun kinderen leren, maar ook hoe ze dat leren. Dit geldt natuurlijk ook voor specifieke programma’s voor bijvoorbeeld woordenschat of leesvaardigheid.

Uit onderzoek blijkt dat een langlopend en intensief programma voor ouders gekoppeld aan een vve-programma ook op lange termijn effectief is voor de ontwikkeling van kinderen. De ouderbegeleiding bij een dergelijk programma moet zowel gericht zijn op het versterken van het educatief thuismilieu als op de ontwikkeling van de ouders zelf.

(Blok e.a. 2005; Van der Schaaf & Van den Berg 2009; Kagitcibasi e.a. 2001)