11 Continuïteit

Zorg voor doorlopende leerlijnen met doorlopende aandacht voor de rol van ouders

De effecten van eenmalige activiteiten en korte projecten doven vaak snel uit. Om blijvend resultaat te boeken moet er aandacht blijven voor de taalontwikkeling van kinderen. Vroege interventies en langetermijnonderhoud zijn van belang.

Ouders spelen hierin een belangrijke begeleidende rol. Een doorlopende leerlijn voor kinderen vraagt dan ook om een doorlopende investering in ouderbetrokkenheid van vve tot en met vo en mbo.

(Blok e.a. 2005; Mutsaers e.a. 2012)