1 Oudereducatie

Werk aan de taalvaardigheid en empowerment van ouders

Diverse onderzoeken geven aan dat activiteiten voor taal- en ouderbetrokkenheid bijdragen aan het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van ouders. Ouders ontwikkelen hun taalvaardigheid en komen vaker op school, durven eerder in gesprek te gaan met leerkrachten en zijn beter op de hoogte van wat de kinderen op school leren.

Bij het werken aan de schriftelijke vaardigheden kan alledaags, authentiek materiaal als uitgangspunt worden genomen. Voor lezen is dat bijvoorbeeld:

  • Informatie van de (voor)school
  • Advertenties en flyers van winkels
  • Kalenders
  • Recepten
  • Boodschappenlijstjes

Voor schrijven kunnen briefjes aan school, een kaartje, een afspraak op de kalender en een boodschappenlijst gebruikt worden. Veel laaggeletterde ouders blijken deze lees- en schrijfactiviteiten al te doen. Door in de lessen hierop voort te bouwen zorg je voor een herkenbare basis. De ouders zien dat ze al veel doen en kunnen.

Naast ontwikkeling van de taalvaardigheid maakt ook probleemoplossend vermogen deel uit van empowerment van ouders. Ook hier kan in een cursus stapsgewijs aan gewerkt worden.

(Veen & Van Daalen 2007; Van Gerven e.a. 2009; Wasik en Sparling 2012)